Põhiväärtused

Kõpu Põhikooli põhiväärtused on:

HOOLIVUS

TURVALISUS

TRADITSIOONID

Avaldatud 20.12.2021. Viimati muudetud 08.11.2023.