Toetused

KIKi toel toimunud õppkäigud 2023-2024 õppeaastal: 

„Kes ikka õppida tahab, sel on kodu lähedal õppida küll ja veel“ – nii võiks alustada septembrikuu
õppekäikude lugu meie koolis. Nimelt toetas Keskkonnainvesteeringute keskus ka sel aastal meie
õppekäikude projektitaotlust ning tänu sellele oli lasteaia vanemal rühmal ja kooli kõigil klassidel
võimalus osa saada erinevatest õppekäikudest. Planeerisime kõik käigud kohe septembrikuusse, et
koolipingis istumisele veidi vaheldust oleks.
Esimene õppekäik toimus 8. septembril, kui lasteaia vanem rühm ja 1. klass käisid Tipu Looduskoolis
osalemas õppeprogrammis „Vihmauss Villu seiklused“. Üheskoos uuriti põhjalikult vihmaussi kohta uusi
teadmisi ja meisterdati koosa võtmiseks väike vihmaussi elukeskkonna mudel.
12. septembril käisid looduskoolis 5.-6. klass ja nemad omandasid teadmisi elamusretkel „Toiduahela”
programmis.
Kolmas kooliaste osales 15. septembril. „Taastuvenergia” programmis.
Lisaks huvitavatele õppeprogrammidele sao looduskoolis paitada ja sööta kitsesid, turnida
mänguväljakus ja mis väiksematele eriti meeldis – tiigi ääres veega mängida. Looduskoolis toimunud
programmid viis läbi Dagmar Hoder.
Viimane õppeprogramm „Teistmoodi seeneretk“, toimus 19. septembril Kuuraniidu matkarajal
Viljandimaa keskkonnaameti spetsialisti Maigi Säinase juhendamisel. 2.-4. klassi õpilased said teada, et
lisaks tavapärastele söögiseentele on meie ümber veel väga palju hoopis teistsuguseid ja põnevate
nimedega seeni.

Avaldatud 20.12.2021. Viimati muudetud 30.10.2023.