Meie koolist

Hoolekogu

Hoolekogu koosseis 2021-22 õ-a.


1. Dagmar Hoder (kooli lastevanemate esindaja) -  hoolekogu esimees, dagmar.hoder@gmail.com

2. Aire Arumäe  (la lastevanemate esindaja) -  aseesimees, aire_arumae@hotmail.com

3. Triin Pääbus (kooli lastevanemate esindaja) - protokollija, triin. kasar@gmail.com

4. Aimar Helve (kooli lastevanemate esindaja), aimar.helve@gmail.com

5. Kadri Linder (pidaja esindaja), kadrilinder@gmail.com

6. Merle Pähnapuu (kooli lastevanemate esindaja), puu.merle@gmail.com

7. Riina Soolo (la õpetajate esindaja), riina.soolo@gmail.com

8. Kätlin Komissarov (õpetajate esindaja), katlinkink@gmail.com

1. Dagmar Hoder (kooli lastevanemate esindaja) -  hoolekogu esimees, dagmar.hoder@gmail.com

2. Aire Arumäe  (la lastevanemate esindaja) -  aseesimees, aire_arumae@hotmail.com

3. Triin Pääbus (kooli lastevanemate esindaja) - protokollija, triin. kasar@gmail.com

4. Aimar Helve (kooli lastevanemate esindaja), aimar.helve@gmail.com

5. Kadri Linder (pidaja esindaja), kadrilinder@gmail.com

6. Merle Pähnapuu (kooli lastevanemate esindaja), puu.merle@gmail.com

7. Riina Soolo (la õpetajate esindaja), riina.soolo@gmail.com

8. Kätlin Komissarov (õpetajate esindaja), katlinkink@gmail.com