Kooli /la hoolekogu 2018/19 õa


Merle Helve– hoolekogu esimees, 

Lea Põder – lastevanemate esindaja

Sigrid Kändma - lastevanemate esindaja

Kristiina Kuill – lastevanemate esindaja

Margit Sillaste  - lastevanemate esindaja

Marek Sandermat - lastevanemate esindaja

Aare Kolk – volikogu esindaja

Riina Soolo - la õpetajate esindaja

Kadri Linder – õpetajate esindaja

Kontaktiriba