Õpetajad 2018/19 õa

 

Linda Soots direktor  
Margus Mikkor poiste tööõpetus  
Kätlin Kink muusikaõpetus, tugiõpetaja, pikapäevarühma kasvataja  
Tiia Lehesmets matemaatika, majandusõpetus, õpiabi  
Kadri Linder inglise keel, ajalugu, pikapäevarühma kasvataja  
Külli Mägi 1.-2. klass, õpiabi  
Eda Niin eesti keel ja kirjandus, õpiabi  
Diana Pung kunsti- ja tööõpetus, pikapäevarühma kasvataja  
Kalev Heli kehaline kasvatus  
Edu Kuill vene keel  
Meelis Suurkask 7. kl loodusõpetus, füüsika  
Piret Suurkask loodusõpetus, in.õpetus, geograafia, bioloogia, keemia, ühiskonnaõpetus  
Timo Vreimann arvutiõpetus  
 Marge Leppik  1.-4. kl loodus- ja inimeseõpetus  
     

 

 

Kontaktiriba